ROKET İMALİNDE GÖZÖNÜNE ALINMASI
GEREKEN SORUNLAR


Bir rokette en önemli sorun roketin taşıyacağı yüktür. Yükün özelliklerine göre roketler imal edilmektedir. Roket imalinde gözönüne alınması gereken ana sorunlar şunlardır:

 1. Roket yakıtının ağırlığı
 2. Roket yakıtının hacmi ve gücü
 3. Taşıdığı yükün hacmine bağlı olarak, roketin şekli
 4. Roketin ağırlığı
 5. Yüklerin ağırlığı ve hacmi
 6. Roket motorlarının ağırlığı ve gücü
 7. Atmosfer ve yerçekiminin direnci
 8. Yükün yörüngesi

Yukarıdaki özelliklere göre astronotikte kullanılan roketlerin şekli ve yapısı, askeri roketlerin şekli ve yapısından farklıdır. Askeri roketler, havadan karaya, havadan havaya, karadan havaya ve karadan karaya fırlatılan tahrip amaçlı roketlerdir. Hedef yükün dışında roketin kendisi de tahrip amaçlı kullanılabilir. Kabaca askeri roketlerin astronotik amaçlı roketlerden farkları şunlardır:

 1. Askeri roketler hacim ve büyüklük olarak daha küçüktürler.
 2. Askeri roketler atmosfer içi kullanımda olduklarından daha büyük kanatlara sahiptirler.
 3. Askeri roketlerde kontrol sistemleri ve patlayıcı uç kısımdadır. Astronotik roketlerde de genelde yük (uydu vs.) uç kısımdadır. Uzay mekikleri roket gövdesindedir.
 4. Askeri roketler tek kademeli ya da iki kademeli olabilirler. Astronotik amaçlılar ise daha fazla kademeye sahiptirler.
 5. Askeri roketler genelde tek bir hedef yükü taşır. Ortalama hızları astronotik roketlerden düşüktür.
 6. Askeri roketlerin taşınması, saklanması ve hazır halde bulundurulmaları kolaydır (özellikle yakıtlarının türünden dolayı).
 7. Astronotik roketlerin yükleri daha pahalı olduğundan roketin kontrol sistemleri çok karışıktır.

Genelde tek kademeli bir roketin şekli içi boş bir silindirdir ve içinde yakıt tankları, yanma odası ve pompa sistemleri vardır. Silindirin dayanıklılığı büyük önem taşır, özelliklede yanma odası. Bu bakımdan yanma odasının dayanıklılığı şu formülle verilir:


burada,

E: odanın yapıldığı maddenin elastikiyet modülü
t: odanın cidar (et) kalınlığı
R: odanın yarıçapı
k: t/R nin fonksiyonu olan bir sabit.


Önceki Konu Ana Sayfa Sonraki Konu