Projenin Yürütücüleri : Z. Burçak Kanatsız
    	         F. Özgür Mülazım
        	     İ.Ü. Fen Fakültesi
            	 Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
			     4. Sınıf Öğrencileri	

	Proje Başlığı     : Bilgi Merkezli Eğitim-Öğretim Modeli:
                 Astronotik Dersi için bir Uygulama 
 
    Proje Danışmanı	    : Yard.Doç.Dr. Sevinç GülseçenBu proje ile Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde okutulmakta olan "Astronotik" dersi için internet tabanlı bir arabirim geliştirilmesi planlanmıştır. "Astronotik" dersinin amacı öğrencilere uzay araçları ve teknolojisi konusunda temel ve güncel bilgileri aktarmak ve bu konuda onları araştırmaya teşvik etmektir. Bugün için dersin konusu ile ilgili çok fazla bilgiye yazılı kaynaklardan olduğu gibi, internet sitelerinden de ulaşılabilir.

Projenin ürünü olan bilgi merkezli ortam, Astronotik dersi için bir "kaynak arabirim (resorce interface)" niteliği taşımaktadır. Başka bir ifade ile "öğreten" ile "öğrenen" arasında bir köprü görevi yapmaktadır. Bu ortamın en önemli özelliklerinden biri, internet bağlantısı olan her yerden ulaşılabilir olmasıdır; ortamı kullanacak olanların, "öğretenin" bulunduğu mekanda bulunma zorunlulukları yoktur.

Bu yeni ortamın, eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı açısından geçerliliğini ve uygulanacak metodoloji açısından doğruluğunu test etmek amacı ile, yapılanları içeren bir çalışma, 11-13 Eylül 2001 tarihlerinde İskoçya-Edinburgh'da gerçekleşen "ALT-C 2001 Changing Learning Environments" (www.ed.ac.uk/altc2001/) konferansında "The Use of Learners in the Design of a New Teaching and Learning Environment for an Astronautics Course" adı altında sunulmuştur.

Sunu için hazırlanan poster, ALT (Association for Learning Technologies) tarafından yapılan değerlendirme sonunda "The Best Poster Award" almaya hak kazanmıştır.