ASTRONOMİDE GÖZLEM ARAÇ VE YÖNTEMLERİ


1. Astronomik Gözlem ve Gözlemevi
1.1 Astronomik Gözlem
1.2 Astronomik Gözlemevi
2. Astronomik Görüş ve Sınırlamalar
2.1 Atmosferik Türbülans
2.2 Dış Ortamın Türbülansı
2.3 Yerel Türbülans
2.4 Aletsel Türbülans
2.5 Gözlem Yerinin Seçimi
3. Gözlem Aletleri
3.1 Teleskoplar
3.1.1 Optik teori
3.1.2 Mercek Hataları
3.1.3 Teleskop Tasarımları
3.1.3.1 Temel Bilgi
3.1.3.2 Tasarımlar
4. Spektroskopi
4.1 Optik
4.1.1 Prizmalar
4.1.2 Difraksiyon Şebekeleri
4.2 Spektroskoplar
4.2.1 Gözönüne Alınan Temel Tasarım
4.2.2 Prizma Tabanlı Spektroskoplar
4.2.3 Şebekeli Spektroskoplar
5. Dedektörler
5.1. Optik ve Kırmızı Ötesi Bölgenin Gözlenmesi
5.1.1. Giriş
5.1.2. Detektör Tipleri
5.1.2.1 Göz
5.1.2.2 Fotomültiplikatörler
5.1.2.3 Fotografi
5.1.2.4 CCD
5.1.2.4.1 Temel Tanım
5.1.2.4.2 Gözlem Yöntemi
5.1.2.4.3 İndirgeme Yöntemi
6. Uygulamalar
6.1 Temel Teleskop Kullanımı
6.1.1 Gök Atlası
6.1.2 Astronomik Almanak
6.1.3 Bir Gökcisminin Bulunması
6.1.4 Bölge Teşhisi
6.2 Robotik Teleskop Kullanımı
6.2.1 Kurulum
6.2.2 Ayarlar
6.2.3 Kullanım
6.3 Teodolit ile Enlem Tayini
6.3.1 Temel Prensipler
6.3.2 Kullanım
6.4 Astrofotografik Uygulamalar
6.4.1 Temel Kavramlar
6.4.2 Malzeme
6.4.3 Temel Yöntemler
6.4.4 Film Banyosu
6.4.5 Filmlerin Sayısallaştırılması
6.5 Küresel Konumlara Sistemi (KKS)
6.6 Türkiye'deki Gözlem Aletleri
Ekler:
EK1
EK2
 
1. Girişim