ASTRONOMİDE GÖZLEM, ARAÇ VE YÖNTEMLERİ

Uygulama

Teleskopların Optik Parametreleri
Görüş Alanı
Ayırma Gücü
Görüntü Ölçeği (Odak Eşeli)
Airy Diski (Çapı)
Odak Oranı
Büyütme Gücü
Astrofotoğrafi
Astrofotoğrafi'de Görüş kalitesi (Seeing)
Astrofotoğrafi'de Teknikler
Enlem ve Boylam Tayini
Sayısal Görüntüleme-CCD
CCD Gözlem Tekniği, Kalibrasyon