Bu Ayın En Yüksek ve En Düşük Değerleri: En Yüksek Sıcaklık: 21.7°C  En Düşük Sıcaklık: -3.1°C   En Yüksek Nem: 100%   En Düşük Nem: 44%   En Yüksek Yoğunlaşma: 13.3°C  En Düşük Yoğunlaşma: -5.0°C   En Yüksek Rüzgar Hızı: 49.9 km/hr   En Yüksek Basınç: 768.8 mm  En Düşük Basınç: 747.9 mm   En Düşük Rüzgar Soğutması: -6.7°C  En Yüksek Isı İndeksi: 20.6°C   En Yüksek Yağmur Oranı: 78.7 mm/hr   Bu Yılın En Yüksek ve En Düşük Değerleri: En Yüksek Sıcaklık: 21.7°C  En Düşük Sıcaklık: -3.1°C   En Yüksek Nem: 100%  En Düşük Nem: 44%   En Yüksek Yoğunlaşma: 13.3°C  En Düşük Yoğunlaşma: -5.0°C   En Yüksek Rüzgar Hızı: 53.1 km/hr   En Yüksek Basınç: 775.4 mm  En Düşük Basınç: 742.0 mm   En Yüksek Isı İndeksi: 20.6°C   En Yüksek Yağmur Oranı: 78.7 mm/hr   Gündoğumu: 7:01  Günbatımı: 19:19
Hava Durumu
Sıcaklık 9.8°C
Güneş Işınımı 0 W/m²
Morötesi Işıma Ölçeği 0.0
Nem % 91
Günlük Yağış 2.0 kg/m²
Aylık Yağış 62.0 kg/m²
Basınç 749.7 mm
Rüzgar Hızı 1.6 km/hr
Rüzgar Esiş Yönü
Kubbe İçi Sıcaklık 14.9°C
Kubbe İçi Nem % 68
Çiy Noktası 8.4°C
Yıllık Yağış 455.7 kg/m²
Yağış Oranı 0.0 kg/m²/hr
Rüzgar Soğutma Etkisi 9.8°C
Isı Ölçeği 9.9°C
Günlük ET 1.65
EMC % 20.5
 
Yüksek-Düşük Değerler
En Yüksek Sıcaklık 13.4°C
En Düşük Sıcaklık 6.3°C
En Yüksek Nem % 96
En Düşük Nem % 78
En Yüksek Çiy Noktası 10.6°C
En Düşük Çiy Noktası 5.0°C
En Yüksek Basınç 755.7 mm
En Düşük Basınç 747.9 mm
En Yüksek Yağış Oranı 18.3 kg/m²/hr
En Düşük Rüzgar Soğurma Etkisi 2.8°C
En Yüksek Isı Ölçeği 13.3°C
Raporlar
 
Son 2 Günlük   |   Aylık  |   Yıllık
 
Meteoroloji İstasyonu Konum
 
Gözlemevi, Tarihi Beyazıt Kulesi ve Meteoroloji istasyonu.
Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
Sıcaklık
9.8
°C
Sıcaklık
Güneş Akısı
0
W/m²
Güneş Işınımı
UV İndeksi
0.0
doz
Morötesi Işıma Ölçeği
Nem
91
%
Nem
Günlük Yağmur
2.0
kg/m²
Günlük Yağış
Aylık Yağmur
62.0
kg/m²
Aylık Yağış
Basınç
749.7
mm
Hava Basıncı
Rüzgar Hızı
1.6
km/hr
Rüzgar Hızı
Rüzgar Yönü
201°
Rüzgar Esiş Yönü
Güneş Işınımı (W/m²)
Morötesi Işıma Ölçeği
Sıcaklık (C)
Nem
Basınç (mm)
Günlük Yağmur (kg/m²)
Rüzgar Hızı (km/hr)
Rüzgar Esiş Yönü