Bu Ayın En Yüksek ve En Düşük Değerleri: En Yüksek Sıcaklık: 32.8°C  En Düşük Sıcaklık: 20.2°C   En Yüksek Nem: 92%   En Düşük Nem: 37%   En Yüksek Yoğunlaşma: 23.3°C  En Düşük Yoğunlaşma: 13.3°C   En Yüksek Rüzgar Hızı: 37.0 km/hr   En Yüksek Basınç: 762.2 mm  En Düşük Basınç: 753.0 mm   En Düşük Rüzgar Soğutması: 20.0°C  En Yüksek Isı İndeksi: 35.6°C   En Yüksek Yağmur Oranı: 43.7 mm/hr   Bu Yılın En Yüksek ve En Düşük Değerleri: En Yüksek Sıcaklık: 32.8°C  En Düşük Sıcaklık: -3.1°C   En Yüksek Nem: 100%  En Düşük Nem: 25%   En Yüksek Yoğunlaşma: 23.3°C  En Düşük Yoğunlaşma: -5.0°C   En Yüksek Rüzgar Hızı: 53.1 km/hr   En Yüksek Basınç: 775.4 mm  En Düşük Basınç: 742.0 mm   En Yüksek Isı İndeksi: 35.6°C   En Yüksek Yağmur Oranı: 118.9 mm/hr   Gündoğumu: 5:50  Günbatımı: 20:30
Hava Durumu
Sıcaklık 23.1°C
Güneş Işınımı 11 W/m²
Morötesi Işıma Ölçeği 0.0
Nem % 89
Günlük Yağış 0.0 kg/m²
Aylık Yağış 3.3 kg/m²
Basınç 757.6 mm
Rüzgar Hızı 0.0 km/hr
Rüzgar Esiş Yönü
Kubbe İçi Sıcaklık 28.8°C
Kubbe İçi Nem % 63
Çiy Noktası 21.2°C
Yıllık Yağış 629.7 kg/m²
Yağış Oranı 0.0 kg/m²/hr
Rüzgar Soğutma Etkisi 23.1°C
Isı Ölçeği 24.4°C
Günlük ET 0.10
EMC % 20.0
 
Yüksek-Düşük Değerler
En Yüksek Sıcaklık 25.3°C
En Düşük Sıcaklık 23.1°C
En Yüksek Nem % 90
En Düşük Nem % 82
En Yüksek Çiy Noktası 22.2°C
En Düşük Çiy Noktası 21.1°C
En Yüksek Basınç 758.1 mm
En Düşük Basınç 757.5 mm
En Yüksek Yağış Oranı 0.0 kg/m²/hr
En Düşük Rüzgar Soğurma Etkisi 23.3°C
En Yüksek Isı Ölçeği 27.2°C
Raporlar
 
Son 2 Günlük   |   Aylık  |   Yıllık
 
Meteoroloji İstasyonu Konum
 
Gözlemevi, Tarihi Beyazıt Kulesi ve Meteoroloji istasyonu.
Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
Sıcaklık
23.1
°C
Sıcaklık
Güneş Akısı
11
W/m²
Güneş Işınımı
UV İndeksi
0.0
doz
Morötesi Işıma Ölçeği
Nem
89
%
Nem
Günlük Yağmur
0.0
kg/m²
Günlük Yağış
Aylık Yağmur
3.3
kg/m²
Aylık Yağış
Basınç
757.6
mm
Hava Basıncı
Rüzgar Hızı
0.0
km/hr
Rüzgar Hızı
Rüzgar Yönü
60°
Rüzgar Esiş Yönü
Güneş Işınımı (W/m²)
Morötesi Işıma Ölçeği
Sıcaklık (C)
Nem
Basınç (mm)
Günlük Yağmur (kg/m²)
Rüzgar Hızı (km/hr)
Rüzgar Esiş Yönü