Bu Ayın En Yüksek ve En Düşük Değerleri: En Yüksek Sıcaklık: 28.5°C  En Düşük Sıcaklık: 10.8°C   En Yüksek Nem: 98%   En Düşük Nem: 36%   En Yüksek Yoğunlaşma: 20.0°C  En Düşük Yoğunlaşma: 4.4°C   En Yüksek Rüzgar Hızı: 43.5 km/hr   En Yüksek Basınç: 764.4 mm  En Düşük Basınç: 753.2 mm   En Düşük Rüzgar Soğutması: 11.1°C  En Yüksek Isı İndeksi: 29.4°C   En Yüksek Yağmur Oranı: 72.4 mm/hr   Bu Yılın En Yüksek ve En Düşük Değerleri: En Yüksek Sıcaklık: 28.5°C  En Düşük Sıcaklık: -3.1°C   En Yüksek Nem: 100%  En Düşük Nem: 25%   En Yüksek Yoğunlaşma: 20.0°C  En Düşük Yoğunlaşma: -5.0°C   En Yüksek Rüzgar Hızı: 53.1 km/hr   En Yüksek Basınç: 775.4 mm  En Düşük Basınç: 742.0 mm   En Yüksek Isı İndeksi: 29.4°C   En Yüksek Yağmur Oranı: 78.7 mm/hr   Gündoğumu: 5:37  Günbatımı: 20:26
Hava Durumu
Sıcaklık 20.6°C
Güneş Işınımı 178 W/m²
Morötesi Işıma Ölçeği 1.8
Nem % 89
Günlük Yağış 3.8 kg/m²
Aylık Yağış 42.2 kg/m²
Basınç 761.6 mm
Rüzgar Hızı 12.9 km/hr
Rüzgar Esiş Yönü
Kubbe İçi Sıcaklık 23.7°C
Kubbe İçi Nem % 73
Çiy Noktası 18.7°C
Yıllık Yağış 553.2 kg/m²
Yağış Oranı 0.0 kg/m²/hr
Rüzgar Soğutma Etkisi 20.2°C
Isı Ölçeği 21.7°C
Günlük ET 0.91
EMC % 20.0
 
Yüksek-Düşük Değerler
En Yüksek Sıcaklık 21.1°C
En Düşük Sıcaklık 18.1°C
En Yüksek Nem % 95
En Düşük Nem % 89
En Yüksek Çiy Noktası 20.0°C
En Düşük Çiy Noktası 17.2°C
En Yüksek Basınç 761.6 mm
En Düşük Basınç 759.3 mm
En Yüksek Yağış Oranı 57.4 kg/m²/hr
En Düşük Rüzgar Soğurma Etkisi 18.3°C
En Yüksek Isı Ölçeği 22.2°C
Raporlar
 
Son 2 Günlük   |   Aylık  |   Yıllık
 
Meteoroloji İstasyonu Konum
 
Gözlemevi, Tarihi Beyazıt Kulesi ve Meteoroloji istasyonu.
Ziyaretçi Sayısı
 
 
 
Sıcaklık
20.6
°C
Sıcaklık
Güneş Akısı
178
W/m²
Güneş Işınımı
UV İndeksi
1.8
doz
Morötesi Işıma Ölçeği
Nem
89
%
Nem
Günlük Yağmur
3.8
kg/m²
Günlük Yağış
Aylık Yağmur
42.2
kg/m²
Aylık Yağış
Basınç
761.6
mm
Hava Basıncı
Rüzgar Hızı
12.9
km/hr
Rüzgar Hızı
Rüzgar Yönü
79°
Rüzgar Esiş Yönü
Güneş Işınımı (W/m²)
Morötesi Işıma Ölçeği
Sıcaklık (C)
Nem
Basınç (mm)
Günlük Yağmur (kg/m²)
Rüzgar Hızı (km/hr)
Rüzgar Esiş Yönü