Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Bugün 07 Agustos 2020
 
 
 
 
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MEZUNİYET SONRASI

Mezuniyet Sonrası


Doğal olarak bir üniversite öğrencisinin en çok merak ettiği konu, mezuniyet sonrasında aldığı lisans eğitimiyle ilgili hangi iş alanlarında çalışabileceği ya da fizik, astronomi, biyoloji, matematik gibi temel bilimler için çok yanlış bir yaklaşımla, lisans eğitiminin kendisini hangi mesleğe hazırladığıdır.

Üniversite eğitiminin asıl amacı; mesleki eğitim vermekten ziyade, bir konuda uzmanlaşmak için gerekli temel eğitimi vermektir. Bununla birlikte kimi disiplinlerin günlük hayatta daha çok uygulanabilir olması sebebiyle bu disiplinlerde alınan lisans eğitimi ile ilgili iş bulma imkanı daha geniştir.

Temel bilim öğreniminin amacı bir meslek edindirmek değil, bilimsel çalışma yapabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüz mezunlarının çok küçük bir kısmı lisans üstü eğitime devam edebilmektedir. Lisans üstü eğitime devam edenlerden akademik kariyer yapabilme imkanı bulabilenler ise çok sınırlı sayıdadır.

Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri boyunca olaylara geniş bir perspektifle bakabilme, karşılaştırmalı düşünebilme ve yerinde karar verebilme becerisi kazanmaktadırlar. Bu becerilerinden dolayı, bölümümüz mezunlarının büyük çoğunluğu bankacılık, telekomünikasyon, bilişim gibi alanlarda tercih edilmektedirler. Lisans öğrenimleri boyunca aldıkları bilgisayar dersleri ile edindikleri donanım da bu konuda kendilerine yardımcı olmaktadır. Halihazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda matematik, fizik ve astronomi öğretmenliği yapmakta olan mezunlarımız da olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir karar uyarınca, öğretmen yetiştiren kurumlar Eğitim Fakülteleri ile sınırlandırılmıştır. Ancak, gereken şartları sağlayan mezunlarımız, yine sınırlı sayıda olmak kaydıyla, Eğitim Fakültelerinde lisans üstü eğitim alarak öğretmen olabilmektedirler.

Hangi meslekte çalışıyor olursa olsun, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunları edindikleri bilgileri çevrelerindeki kimselere aktararak, günlük yaşantının dışında hassas dengelerle dolu koskoca bir evrenin varlığından onları da haberdar etmek suretiyle kültürel gelişime katkıda bulunma misyonunu sürdürmektedirler.

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Google Ara WWW Ara www.istanbul.edu.tr
 
Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde Internet Explorer'da izlenebilir.