Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Bugün 07 Agustos 2020
 
 
 
 
ASTRONOMı VE UZAY BıLıMLERı BÖLÜMÜ LıSANS DERSLERı

ı.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Programı

2006 Yılından Önce Girişli Öğrencilere

2006 Girişli Öğrencilere

 

ı.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Programı (2006 Yılından Önce Girişli Öğrencilere)

I. Yarıyıl
II. Yarıyıl
Fizik I
Fizik II
Analiz I
Analiz II
Analatik Geometri
Lineer Cebir

Türk Dili

Türk Dili II

Atatürk ılke ve İnkılap Tarihi I

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
Yabancı Dil I
Yabancı Dil
   
II. Sınıf
III. Yarıyıl
IV. Yarıyıl
Astronomi I
Astronomi II
Diferansiyel Denklemler I
Diferansiyel Denklemler II
Cebir I
Cebir II
Fizik III
Fizik IV
Analiz III
Analiz IV
   
V. Yarıyıl
VI. Yarıyıl
Güneş Sistemi
Güneş Fiziği
Gök Mekaniği
Yıldızların İç Yapısı
Küresel Astronomi
Fizikte Matematik Metotlar
Astrofizik
Galaksiler
Astronomide Bilgisayar Programlama I
Astronomide Bilgisayar Programlama II
   
VII. Yarıyıl
VIII. Yarıyıl
Yıldızların İç Yapısı
Yıldızların Evrimi
Yüksek Enerji Astrofiziği
Kozmolojiye Giriş
Güneş Fiziği
Yıldızlararası Madde
Değişen Yıldızlar
Diploma Tez Çalışması
Astronomide Veri Analizi
Bilim Felsefesi
   
A1 Kümesi (Güz Dönemi)
A2 Kümesi (Güz Dönemi)
Spektroskopi
Spektroskopi
Uzun Dalgaboyu Astrofiziği
Çift Yıldızlar
Elektromagnetik Teori
Yıldız Kinematiği
Kuvantum Fiziği
Astronomide Veri Analizi
Yıldızların Evrimi
Yıldızların Evrimi
   
A1 Kümesi (Bahar Dönemi)
A2 Kümesi (Bahar Dönemi)
Yıldız Atmosferleri
Değişen Yıldızlar
Yüksek Enerji Astrofiziği
Astrometri
Kozmolojiye Giriş
Kozmolojiye Giriş
Yıldızlararası Madde
Fotometri
Termodinamik ve İstatistikel Mekanik
Astronotik

I. Sınıf

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Teo

Uyg

Lab

Kredi

Kod

Ders

Teo

Uyg

Lab

Kredi

AU111

Astronomi I

2

1

0

2.5

AU121

Astronomi II

2

1

0

2.5

FZ111

Fizik I

4

2

0

5

FZ121

Fizik II

4

2

0

5

FZ112

Bilgisayar I

1

2

0

2

FZ123

Bilgisayar II

1

2

0

2

MA111

Analiz I

4

2

0

5

MA121

Analiz II

4

2

0

5

FF111

Türk Dili I

2

0

0

2

FF121

Türk Dili II

2

0

0

2

FF112

Atatürk ılk. ınk. I

2

0

0

2

FF122

Atatürk ılk. ınk. II

2

0

0

2

FF113

Yabancı Dil I

2

0

0

2

FF123

Yabancı Dil II

2

0

0

2

MA112

Analitik Geometri*

4

2

0

5

MA112

Lineer Cebir*

4

2

0

5

 

II. Sınıf

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Teo

Uyg

Lab

Kredi

Kod

Ders

Teo

Uyg

Lab

Kredi

AU211

Güneş Sistemi

2

1

0

2.5

AU221

Fotometri

2

2

0

3

FZ211

Fizik III

4

2

0

5

FZ221

Fizik IV

4

2

0

5

FZ213

Bilgisayar III

1

2

0

2

FZ225

Bilgisayar IV

1

2

0

2

MA211

Analiz III

3

2

0

4

MA221

Analiz IV*

3

2

0

4

MA213

Diferansiyel Denk. I

2

2

0

3

FZ224

Fizik Mat. Met.*

4

2

0

5

MA212

Cebir I*

3

2

0

4

 

 

 

 

 

 

IV. Yarıyılda en az üç (3) saatlik seçmeli ders almak zorunludur.

 

III. Sınıf

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Teo

Uyg

Lab

Kredi

Kod

Ders

Teo

Uyg

Lab

Kredi

AU311

Küresel Astronomi

2

1

0

2.5

AU321

Yıldızların  ıç Yapısı

4

0

0

4

AU312

Astrofizik

2

1

1

3

AU322

Güneş Fiziği

2

1

1

3

AU313

Gök Mekaniği

2

1

0

2.5

AU323

Galaksiler

2

0

0

2

AU314

Ast. Bilgisayar Prog.

2

2

0

3

AU324

Astronomi Tarihi*

2

0

0

2

AU315

Yer Dışı Yaş. Araş.

2

0

0

2

AU325

Değişen Yıldızlar*

2

1

0

2.5

FF313

Kuvantum Fiziği I*

4

2

0

5

AU326

Ast. Ver. Analizi I*

2

2

0

3

FZ314

Mat. Fiz. Kıs. Tür. *

2

2

0

3

FZ322

Atom ve Mol. Fiz I*

4

2

0

5

 

 

 

 

 

 

MA223

Dif. Denk. II*

2

2

0

3

 

 

 

 

 

 

MA323

Bilim Felsefesi*

2

0

0

2

V. Yarıyılda en az iki (2) saatlik seçmeli ders almak zorunludur. VI. Yarıyılda en az altı (6) saatlik seçmeli ders almak zorunludur.

 

IV. Sınıf

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

Kod

Dersin Adı

Teo

Uyg

Lab

Kredi

Kod

Ders

Teo

Uyg

Lab

Kredi

AU411

Spektroskopi

2

1

1

3

AU421

Yıldız Atmosferleri

2

2

0

3

AU412

Uzun Dalga Astrofiziği

2

1

0

2.5

AU422

Yüksek Enerji Astrofiziği

3

1

0

3.5

AU413

Yıldızların Evrimi

2

0

0

2

AU423

Yıldızlararası Madde

2

0

0

2

AU414

Yıldızların Kinematiği*

2

2

0

3

AU424

Kozmolojiye Giriş

2

0

0

2

AU415

Çift Yıldızlar*

2

1

0

2.5

AU425

Astrometri*

2

2

0

3

AU416

Ast. Veri Analizi II*

2

2

0

3

AU426

Ast. Göz. Araç. ve Yön.

2

1

1

3

FZ312

Elektromagnetik Teori*

4

2

0

5

AU427

Astronotik*

2

0

0

2

MA311

Diferansiyel Geometri I*

3

2

0

4

AU428

Seminer*

3

0

0

3

 

 

 

 

 

 

FZ324

Ter. ve ıst. Mekanik

4

2

0

5

VII. Yarıyılda en az yedi (7) saatlik seçmeli ders almak zorunludur VIII. Yarıyılda en az dört (4) saatlik seçmeli ders almak zorunludur

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Google Ara WWW Ara www.istanbul.edu.tr
 
Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde Internet Explorer'da izlenebilir.