SONUÇ BİLDİRGESİ

2009 Dünya Astronomi Yılında Türkiye’deki Astronomi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Sonuç Bildirgesi

Prof. Dr. Halil KIRBIYIK ve Prof. Dr. Cafer İBANOĞLU

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tarafından 20 Kasım 2009 günü gerçekleştirilen “2009 Dünya Astronomi Yılında Türkiye’deki Astronomi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” adlı sempozyuma Bölüm ve Anabilim Dalı başkanlarımızın yanı sıra 50’den fazla gökbilimci katılmıştır. Ülkemizdeki Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümleri ile Astrofizik Anabilim Dalı bulunan Fizik Bölümleri ve Ulusal Gözlemevi yetkilileri kurumlarının gelişimlerini ve yakın gelecekteki gerçekleştirilmesini umdukları planlarını sunma olanağı bulmuşlardır. İki yılda bir yapılan Ulusal Astronomi Kongreleri’nde bölümlerin vizyon ve misyonları zaman darlığından dolayı yeterince aktarılamadığını biliyoruz. Bu eksikliği göz önüne alan Sayın Prof. Dr. Türker Özkan ve arkadaşları Astronomi Bölümleri ve Astrofizik Anabilim Dallarının yetkililerini bir araya getirerek kendilerini tanıtma ve birimler arasında işbirliğini geliştirme olanağı yaratmayı öngörmüşlerdir. Bu düşünceyle düzenlenen toplantıda birim başkanları birimlerinde yapılan çalışmaları sunmuş, ileride neler yapabileceklerini, geleceğe ilişkin planlarını aktarmışlardır. Onikinci kuruluş yılını kutlayan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde yapılan altyapı çalışmalarının tamamlandığı, bundan sonra gerçekleştirilmesi beklenen ve planlanan çalışmaların neler olduğu vurgulanmıştır. Türk Astronomi Derneği’nin Dünya Astronomi yılında yaptığı etkinlikler özetlenmiş, bu çalışmaların bir sonraki yıla da yayılmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir. Prof. Dr. Peter WILLMORE “Astronomi ve Astrofiziğin geleceği”, Prof. Dr. Edwin BUDDING “Radyoastronomi alanında uluslararası bir proje” konulu bildiri sunmuşlardır.

Toplantının son bölümünde gerçekleştirilen panelde bölümlerimizin öğretim programlarının gözden geçirilerek birbirine yaklaştırılması ve bölümlerimizden mezun olan öğrencilerimizin öğretmenlik formasyonu alabilmeleri konuları tartışmaya açılmıştır. Büyük bir katılımla gerçekleştirilen bu oturumda iki konuya ilişkin oybirliği ile alınan kararlar aşağıda verilmiştir:

1. Bölümlerin öğretim programlarının birbirine yaklaştırılması ve BOLOGNA sürecine uyum sağlanması için dört bölüm başkanı ve kuruluş aşamasında olan iki bölümün temsilcilerinden oluşan bir komisyonun kurulmasına; bu komisyonun ilk toplantısını 04.12.2009 tarihinde İzmir’de yaparak çalışmalarına başlamasına ve Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından düzenlenecek XVII. Ulusal Astronomi Kongresi’ne bir program taslağı ile gelmelerine,

2. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencilerinin lisans eğitimleri sırasında öğretmenlik pedagojik formasyonu sertifikası alabilmeleri için Bölüm Başkanlarından oluşan komisyonun çalışmalar yapmasına, bu sorunun çözülmesi için Fakülteler ve Rektörlükler aracılığı ile YÖK ve Talim Terbiye Kurulu nezdinde girişimlerde bulunulmasına, bu komisyona Prof. Dr. Cafer İBANOĞLU’nun yardımcı olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.