15 Kasım 2018
09.00 - 09:30 Kayıt
09.30 - 10:00 Gözlemevinin Açılışı
10.00 - 10:20 Dünyanın Hayat ve Enerji Kaynağı Güneşimiz (Adnan Ökten)
10:20 - 10:40 Güneş Nereye! (Mevlana Başal)
10:40 - 11:00 10.7cm Güneş Radyo Akısı (İbrahim Küçük)
11:00 - 11:15 I. ARA
11:15 - 11:35 Güneş ve Salınımlar (Halil Kırbıyık)
11:35 - 11:55 Güneş Fotosferindeki Küçük Ölçekli Yapıların Spektropolometrik İncelenmesi (Nilda Oklay)
11:55 - 12:15 Sakin Kromosferik İnce Yapıda Gözlenen Salınımlar (Nurol Al Erdoğan)
12:15 - 12:35 Koronal Madde Atımlarının Kozmik Işınlarla Saptanması (Gülçin Kandemir)
12.35 - 14:00 YEMEK
14:00 - 14:25 Güneş Benzeri Etkinlik Gösteren Küçük Kütleli Çift Yıldızlar (Cafer İbanoğlu)
14:25 - 14:50 Güneş Benzeri Yıldızlarda Çevrimsel Davranışlar (Serdar Evren)
14:50 - 15:15 Güneş Benzeri Yıldızların Anakol Öncesinden Başlayan Aktivite-Dönme Yolculuğu (Günay Taş)
15:15 - 15:40 Bir Kromosferik Aktif Çift Yıldız: CF Tuc (Ahmet Erdem)
15:40 - 16:00 II. ARA
16:00 - 16:25 ÇOMÜ´de Soğuk Yıldızlar Üzerine Araştırmalar (Faruk Soydugan)
16:25 - 16:50 Kuzey Güneştacı Deliğinin Isıtılması (Rennan Pekünlü)
16:50 - 17:15 Bir Astrofiziksel Araç Olarak Güneş ve Kepler ile CoRoT Uydularının Katkıları (Mutlu Yıldız)
17:15 - 17:30 III. ARA
17:30 - 18:30 PANEL