Bildiri ve Poster Metinleri

Bildiri ve Poster şablon dosyası üzerine yazılacaktır. Sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Kaynaklar örnekteki şekilde yazılacaktır:

Gürel, A., Kanat, M., 2009, A&A, 250, 560.

Şablon dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Poster Sunumları

Posterler 70 cm x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır. Yazı boyutu en az 18 punto ile hazırlanmalıdır. Katılımcıların ad, soyadı ve adresleri belirtilmelidir.

Tam metinli "Bildiri" ve "Posterler" word formatında, 01 Haziran 2012 mesai saati bitimine kadar astronomy@istanbul.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.