Ön Duyuru

Son yıllarda TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ve üniversite gözlemevlerinde yeni teleskopların kurulmuş olması (TUG’da 100 ve 60cm çaplı, İÜ Gözlemevinde 60cm çaplı, ÇOMÜ Gözlemevinde 122cm çaplı), TUG ve Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) için daha büyük ölçekli (350cm çaplı) teleskopların projelendirilmiş olması ve teknoloji alt yapımızın ileriye taşınması için girişimler ülkemizdeki Astronomi, Uzay Bilimleri, Uzay Teknolojileri ve Fizik Bölümlerinin geleceği açısından önemli gelişmelerdir.

Bu düşünceden hareketle Ülkemizdeki mevcut ve kurulacak teleskopların bilimsel açıdan bir değerlendirmesini yapmak üzere TUG, İstanbul Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin katkılarıyla bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum, İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu sempozyumda;

  1. TUG ve Üniversitelerde kurulu olan teleskoplarla yapılmış gözlemlerden ortaya çıkan çalışmaların değerlendirilmesi,
  2. Mevcut teleskopların teknik alt yapılarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi,
  3. Kurulu teleskopların limit ve kapasitelerinin ortaya konularak değerlendirilmesi ve proje ortaklıklarıyla ortak çalışma alanlarının buna göre belirlenip geliştirilmesi, böylece teleskop zamanlarının verimli kullanılması,
  4. Kurulacak yeni teleskopların çalışma alanları ve teknik özelliklerinin tartışılması,
  5. Mevcut gözlem aleti envanterinin elde edilmesi,
  6. Teleskopların ve odak düzlemi aletlerinin tasarımları ve teknik alt yapılarının mümkün olduğunca Türkiye’de geliştirilmesi için yönetim politikalarının oluşturulması

konuları ele alınacaktır.

Ülkemizde ilk kez yapılacak olan bu tür bir toplantıya katılımınızın, bahsi geçen konularda ileriye yönelik düşüncelerin yeniden gözden geçirilerek daha kapsamlı yeni hedeflerin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

Sempozyumda davetli konuşmacıların sunumlarına ilaveten bir de panel yapılacaktır. Ayrıca Ülkemizdeki teleskoplardan elde edilmiş verilere dayanan çalışmaları içeren poster sunumları da Bilim Kurulunun değerlendirmesine bağlı olarak kabul edilecektir.

Saygılarımla,


Prof. Dr. M. Türker ÖZKAN
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı