Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Bugün 04 Haziran 2020
 
 
 
 
 
Ay ve Yıl / Month and Year:
    Aylık Güneş Leke Sınıflandırması ve Koordinatları için tıklayınız.
Click here for the monthly Sunspot Classification and Coordinate data.
  Haziran / June, 2020 (26)

D: Gün / Day, T: Saat (UT) / Time (UT), G: Grup sayısı / Number of Groups, S: Leke Sayısı / Number of Spots, R: Rölatif Sayı / Relative Number, Q: Görüntü Kalitesi / Viewing Quality, O: Gözlemci / Observer
D
T (h:m)
G
S
R
Q
O
I
12:35
1
1
11
3
Hikmet ÇAKMAK
06:15
0
0
0
3
Süleyman FİŞEK
SF
09:35
0
0
0
3
Süleyman FİŞEK
KY
Aylık Ortalama Rölatif Sayı / Monthly Mean of Relative Number: 3.67 [3; %75]

Gözlemcilerin bu aya ait Gözlem Günü Sayıları / Number of the Observation Days of the Observer at this month
H.ÇAKMAK S.FİŞEK Ay Gun Toplam
1 2 3 - 28
12:35 07:55 Gzl Saati [Tum]
--:-- --:-- Gzl Saati [Kendi]
Gözlem zaman aralığı : 6 - 8 (UT)

Son bir yıllık günlük/aylık ortalama rölatif sayı durumu
Development of the daily/monthly mean relative number in the last one year
Gözlem gün sayısı: 3 / 4 (%75)    Gözlemsiz gün sayısı: 1       Ardışık gözlem sayısı: 3 (0)

24 - 25. Çevrim Genel Durum / 24 - 25. Solar Cycle Evolution

Eğer çalışmalarınınzda İstanbul Üniversitesi Gözlemevi güneş lekesi verilerini kullanırsanız, çalışmanıza aşağıdaki açıklamayı eklemenizi rica ederiz: “Bu çalışmada İstanbul Üniverisetesi Gözlemevi Güneş Leke Gözlemleri’nden faydalanılmıştır.”

If you use İstanbul University Observatory sunspot data in your research work, following acknowledgement would be appreciated:“This research was made help of Istanbul University Observatory Sunspot Observations.”


 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Google Ara WWW Ara www.istanbul.edu.tr
 
Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde Internet Explorer'da izlenebilir.