Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Bugün 19 Ocak 2018
 
 
 
 
TEZ TÜRÜNÜ SEÇİNİZ:
 

1
Yazan
:
Remziye Canbay
Tez adı
:
44 NYSA Asteroidinin Yörünge Parametrelerinin Tayini
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2
Yazan
:
Yakup Mehmetçik
Tez adı
:
Yıldızların Doğuş ve Batış Zamanlarının Belirlenmesi: Güneş Örneği
Danışman
:
M. Türker Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
3
Yazan
:
Oğuz Han Ataş
Tez adı
:
Kırmızı Dev Kolundaki Yıldızların Kinematiği
Danışman
:
Tansel Ak
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
4
Yazan
:
Şeyma Mercimek
Tez adı
:
Perseus Molekül Bulutunda Yıldız Oluşum Aktivitesi
Danışman
:
Yüksel Karataş
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
5
Yazan
:
Eda Vurgun
Tez adı
:
XTE J1810-197 Anormal X-Işını Atarcasının Uzun Dönemli Tayfsal Evrimi
Danışman
:
Tolga Güver
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
6
Yazan
:
Özkan Doğan
Tez adı
:
İstanbul için Toplam Güneş Işıması - Sıcaklık İlişkisinin Araştırılması
Danışman
:
M. Türker Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
7
Yazan
:
Muhammed Diyaddin İlhan
Tez adı
:
Aktif Galaksi Çekirdeklerinin X ve Gamma-ışınlarında Gözlenen Zamansal Özellikle
Danışman
:
Tolga Güver
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
8
Yazan
:
Ümit Kavak
Tez adı
:
Yüksek Kütleli Genç Yıldızımsı Nesnelerde Radyo Jetlerin Aranması
Danışman
:
Tansel Ak
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
9
Yazan
:
Eyüp Kaan Ülgen
Tez adı
:
İzole Alan Eliptik Galaksilerinin Yoğunluğunun İncelenmesi
Danışman
:
Yüksel Karataş - Sinan Aliş
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
10
Yazan
:
Olcay Plevne
Tez adı
:
Güneş Civarındaki F-G Tayf Türü Anakol Yıldızlarından Radyal Metal Bolluğu Gradyenti
Danışman
:
Tansel Ak
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
11
Yazan
:
Hatice Bahar Atalı
Tez adı
:
SW Sexstantis Türü Kataklismik Değişenlerin Doğası Üzerine Bir Çalışma
Danışman
:
A. Talat Saygaç
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
12
Yazan
:
Abdülhalim Artukoğlu
Tez adı
:
CURIOSITY Yüzey Aracı ile Mars Gezegeninin Fiziksel Özellikleri ve Yaşam Araştırmaları
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
13
Yazan
:
Yeliz Nuranoğlu
Tez adı
:
V2362 CYG’nin (NOVA CYGNI 2006) Fotometrik, Spektroskopik ve Görüntü Analizi
Danışman
:
Ahmet Talat Saygaç - Sinan Aliş
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
14
Yazan
:
Talar Yontan
Tez adı
:
NGC 6811 AÇIK KÜMESİNİN FOTOMETRİK ÇALIŞMASI
Danışman
:
Selçuk Bilir
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
15
Yazan
:
Muhlis Sezgin
Tez adı
:
Periyot Boşluğu Kapsamında Kataklismik Değişenlerin İncelenmesi
Danışman
:
A. Talat SAYGAÇ
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
16
Yazan
:
Seda Işık
Tez adı
:
Güneş Leke Gruplarının Eğiklik Açıları ile Çevrim Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Danışman
:
Nurol Al Erdoğan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
17
Yazan
:
Serkan Evcil
Tez adı
:
W UMa Türü Çiftler için Yeni Mutlak Parlaklik Kalibrasyonları
Danışman
:
Selçuk Bilir
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
18
Yazan
:
Aykut Özdönmez
Tez adı
:
Kataklismik Değişenlerin Galaktik Model Parametreleri
Danışman
:
Tansel Ak
Enstitü / Yıl
:
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
19
Yazan
:
Şivan Duran
Tez adı
:
F ve G Tayf Türünden Yıldızların Bayesian Yöntemle Yaş Tayini
Danışman
:
Serap Ak
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
20
Yazan
:
Erbil Gügercinoğlu
Tez adı
:
Nötron Yıldızlarında Süperakışkanların Özellikleri
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
21
Yazan
:
Özge Avcıl Bora
Tez adı
:
Hipparcos Uydusunun Yapısı ve Uydu Verileriyle Bir Uygulaması
Danışman
:
Hulusi Gülseçen
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
22
Yazan
:
Adnan Vanioğlu
Tez adı
:
Galaksimizdeki F, G ve K Tipi Yıldızların Kinematiği
Danışman
:
Yüksel Karataş
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
23
Yazan
:
Adnan Erkurt
Tez adı
:
Galaksi Kümeleşmesinin Galaktik Evrim Üzerine Fiziksel Etkileri
Danışman
:
Gökmen H. Tektunalı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
24
Yazan
:
Betül Civelekler
Tez adı
:
Yıldız Atmosferlerinde Mikrotürbülansın Derinlik Bağlılığı
Danışman
:
M. Taşkın Çay
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
25
Yazan
:
K. Başar Coşkunoğlu
Tez adı
:
RAVE Taramasındaki Anakol Yıldızlarının Kinematik Özelliklerinin İncelenmesi
Danışman
:
Serap AK
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
26
Yazan
:
F. Korhan Yelkenci
Tez adı
:
Spektrel Çizgi Derinlik Oranlarından Yıldız Sıcaklıklarının Ölçümü: Bir Kalibrasyon Çalışması
Danışman
:
Tansel Ak
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
27
Yazan
:
Özgecan Önal
Tez adı
:
Süpernovalarla ilişkili gama-ışın patlamalarının (GRB) gama ve optik-ışın özellikleri arasındaki ilişkiler
Danışman
:
A. Talat Saygaç
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
28
Yazan
:
Orhan Güneş
Tez adı
:
Derin gökyüzü taramasında yıldız popülasyonları
Danışman
:
Yüksel Karataş
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
29
Yazan
:
Şebnem Sezen
Tez adı
:
Fotometrik Kırmızıya Kayma Yöntemi ile Lüminozite Fonksiyonun Hesabı
Danışman
:
Füsun Limboz
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
30
Yazan
:
Tolga Dinçer
Tez adı
:
Yıldız Popülasyonlarında Kinematik ve Element Bolluğu İlişkileri
Danışman
:
Yüksel Karataş
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
31
Yazan
:
Nilda Oklay
Tez adı
:
23. Güneş Çevriminin Genel Özellikleri
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
32
Yazan
:
Bora Öztoprak
Tez adı
:
Seçilmiş bir grup galaksi kümesinin virial kütlelerinin hesabı
Danışman
:
Füsun Limboz
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
33
Yazan
:
Sabiha Tunçel
Tez adı
:
Bir yıldız alanının Sloan fotometrisi ile incelenmesi
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
34
Yazan
:
Sinan Aliş
Tez adı
:
Z Cam türü novaların duraksama özellikleri
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
35
Yazan
:
Esma Yaz
Tez adı
:
Galaksimizin UBVRI fotometrisi ile incelenmesi
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
36
Yazan
:
Funda Z. Bostancı
Tez adı
:
Güneş gözlemlerinde iki boyutlu spekl spektroskopi
Danışman
:
Nurol Al
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
37
Yazan
:
Işıl Erdeve
Tez adı
:
Bazı cüce novaların x-ışın uydu verilerinin analizi
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
38
Yazan
:
Asuman Gültekin
Tez adı
:
Beyaz ışık Güneş gözlemlerine spekl yönteminin uygulanması
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
39
Yazan
:
Ayşegül Teker
Tez adı
:
B yıldızlarının genel özellikleri ve 2 Del yıldızın atmosfer analizi
Danışman
:
Gökmen H. Tektunalı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
40
Yazan
:
Tolga Güver
Tez adı
:
Bazı düşük kütleli X-ışın çiftlerinin uydu verilerinin analizi
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
41
Yazan
:
Cem Uluyazı
Tez adı
:
Kataklismik değişen yıldızlarda disk rüzgarları
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
42
Yazan
:
Ali Kılçık
Tez adı
:
Güneş aktivitesinin Arz iklimi üzerine etkisi
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
43
Yazan
:
Hülya Yeşilyaprak
Tez adı
:
Güneş leke nestleri ve özelliklerinin incelenmesi
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
44
Yazan
:
İpek Hamami
Tez adı
:
Ap Yıldızı alfaDor (HD 29305)'un atmosferik parametrelerinin tayini
Danışman
:
Gökmen H. Tektunalı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
45
Yazan
:
Taşkın M. Çay
Tez adı
:
Ap Yıldızı HD 25267'nin atmosferik parametrelerinin tayini
Danışman
:
Gökmen H. Tektunalı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
46
Yazan
:
Selçuk Bilir
Tez adı
:
SA 51 yıldız alanının farklı yöntemlerle fotometrik incelenmesi
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
47
Yazan
:
Melahat Sırma
Tez adı
:
Güneş'te mangan elementine ait eksitasyon sıcaklığının tayini
Danışman
:
Hüseyin H. Menteşe
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
48
Yazan
:
Ayten Düzgelen
Tez adı
:
Çeşitli yer ve uydu gözlemevlerinden alınan spektroskopik veri formatlarının standartlaştırılması
Danışman
:
Çetin Bolcal
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
49
Yazan
:
Fatma Kul
Tez adı
:
Yakın yıldızların üçüncü kataloğunun RGU fotometri sistemine indirgenmesi
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
50
Yazan
:
Tansel Ak
Tez adı
:
Kataklismik değişen DQ Her yıldızının morötesi tayfı
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
51
Yazan
:
Nurol Al
Tez adı
:
Güneş leke gruplarını kullanarak diferansiyel dönmenin ve meridyenel sirkülasyonun tayini
Danışman
:
Fatma Esin
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
52
Yazan
:
Sema Güler
Tez adı
:
RX and kataklismik çift yıldızının mor ötesi tayfının incelenmesi
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
53
Yazan
:
Ahmet İskender
Tez adı
:
Yeni Log(gf) değerleri kullanarak güneşteki Fe l bolluğunun tayini
Danışman
:
Hüseyin H. Menteşe
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
54
Yazan
:
Tuba Koktay
Tez adı
:
Be yıldızları
Danışman
:
Dursun Koçer
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
55
Yazan
:
Filiz K. Kundakçı
Tez adı
:
Astronomik seyir
Danışman
:
Dursun Koçer
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
56
Yazan
:
Mustafa Kundakçı
Tez adı
:
Uydu seyri
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
57
Yazan
:
Mevlana Başal
Tez adı
:
Gözlemler ve teoriler ışığinda, yıldız kromosferleri, korona ve rüzgarları
Danışman
:
Gökmen H. Tektunalı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
58
Yazan
:
Tuncay Özışık
Tez adı
:
22. Güneş çevriminde Üniversite Gözlemevi'nde gözlenen madde çıkışı olaylarının fiziksel ve morfolojik incelenmesi
Danışman
:
Adnan Ökten
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
59
Yazan
:
Hikmet Çakmak
Tez adı
:
10 Kataklismik değişen yıldızın genel özellikleri
Danışman
:
Kamuran Avcıoğlu
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
60
Yazan
:
Hülya Çalışkan
Tez adı
:
Yıldızlarda kütle kaybı hakkında
Danışman
:
Gökmen H. Tektunalı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
61
Yazan
:
Hasan H. Esenoğlu
Tez adı
:
İki kataklismik çift yıldızın gözlemsel özellikleri hakkında
Danışman
:
Türker M. Özkan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
62
Yazan
:
Yüksel Karataş
Tez adı
:
Praesepe yıldız alanının geliştirilmiş yöntemler ile incelenmesi
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
63
Yazan
:
Serap G. Ak
Tez adı
:
M101 yıldız alanının geliştirilmiş dönüşüm formülleri ile incelenmesi
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
64
Yazan
:
Nevin N. Akmanlar
Tez adı
:
Yüksek galaktik enlemlerdeki beyaz cisimler
Danışman
:
Salih Karaali
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1989
65
Yazan
:
Sevinç Gülseçen
Tez adı
:
Kişisel Bilgisayarlarda Network Kavramı ve Türkiye'deki Geleceğine İlişkin Bir Araştırma
Danışman
:
Öner Esen
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988
66
Yazan
:
Füsun Limboz
Tez adı
:
Hubble genişlemesini içeren evren modelleri hakkında
Danışman
:
Fatma Esin
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988
67
Yazan
:
Burçak Nevcivan
Tez adı
:
Speckle interferometrisi
Danışman
:
Adnan Kıral
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
68
Yazan
:
Talat Fırlar
Tez adı
:
Güneş lekeleri yardımıyla Güneşte diferansiyel rotasyon tayini ve lekelerin Kuzey-Güney hareketleri
Danışman
:
Abdüssamet Marşoğlu
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
69
Yazan
:
Zeynep Z. Sezer
Tez adı
:
Güneş çevriminde ikinci maksimumun araştırılması
Danışman
:
Fatma Esin
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
70
Yazan
:
Oya H. Sındır
Tez adı
:
Alfa Boo. ve Beta Peg. yıldızlarının kromosferik emisyon-çizgi-akılarının karşılaştırılması
Danışman
:
Kamuran Avcıoğlu
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
71
Yazan
:
Hüseyin B. Üner
Tez adı
:
Güneş'te diferensiyel rotasyon
Danışman
:
Abdüssamet Marşoğlu
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986
72
Yazan
:
Hulusi Gülseçen
Tez adı
:
Asteroidlerde komensurabilite problemi
Danışman
:
Adnan Kıral
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1983
73
Yazan
:
Talat A. Saygaç
Tez adı
:
SA 57 alanının RGU sisteminde yeniden incelenmesi
Danışman
:
Fatma Esin
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1983
74
Yazan
:
Neşe Güven
Tez adı
:
Procyon yıldızının bibliyografik ve spektrel incelenmesi
Danışman
:
Kamuran Avcıoğlu
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982
75
Yazan
:
Levent Altaş
Tez adı
:
Arcturus (alfa Boo) yıldızının spektrofotometrik incelenimi
Danışman
:
Kamuran Avcıoğlu
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1981
76
Yazan
:
Tamer Ataç
Tez adı
:
Arcturus (alfa Bootis) yıldızının spektrofotometrik incelenmesi
Danışman
:
Nüzhet Gökdoğan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1980
77
Yazan
:
Adnan Ökten
Tez adı
:
İki kutuplu güneş leke guruplarının ekvatora göre eğimlerinin incelenmesi
Danışman
:
Edibe Ballı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1980
78
Yazan
:
Türker M. Özkan
Tez adı
:
Planet ve çift-yıldız yörüngelerinde büyük eksen dönmesi
Danışman
:
Nüzhet Gökdoğan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1980
79
Yazan
:
Orhan Gölbaşı
Tez adı
:
Bodrum'da astronomik enlem ve boylam tayini
Danışman
:
Edibe Ballı
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1976
80
Yazan
:
Ethem Derman
Tez adı
:
Pallas'ın yörünge hesabı
Danışman
:
Nüzhet Gökdoğan
Enstitü / Yıl
:
İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1973

 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Google Ara WWW Ara www.istanbul.edu.tr
 
Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde Internet Explorer'da izlenebilir.